Allah’a Tevekkül ve Kur’an Okumanın Tesiri – Menkıbe

Ahmed bin Hadraveyh hazretleri gençliğinde bir defâ bir şeyhin dergâhına gitti. Üzerinde eski elbiseler vardı. Onu gören talebeler kabullenemeyip, hocalarına;

Devam